دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش با هدف ارتقای آموزش سنتی به آموزش مدرن در راستای پرورش خلاقیت ها در محیطی آرام و شاد همراه با کلاس های هوشمند سازی شده شکل گرفته است.

همکاری با ما

آموزشیاداری

کودکنوجوانبزرگسال

مبتدیمتوسطپیشرفته

تمام وقتپاره وقتساعتی

Scroll Up