دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش با هدف ارتقای آموزش سنتی به آموزش مدرن در راستای پرورش خلاقیت ها در محیطی آرام و شاد همراه با کلاس های هوشمند سازی شده شکل گرفته است.

آشنایی با امکانات مدرسه

برای هر حرفه ی موفقی یک آموزش خوب نیاز است . در مرکز آموزشی ما
فرزندان درک عمیق تری نسبت به زیستن با مهارت آموزی پیدا خواهند
کرد و تمام آنچه برای زندگی شان مفید است را می آموزند.در زنگین کمان دانش 
فعالیت های ورزشی ، آموزش زبان ، آموزش کامپیوتر ، هنر و … در کنار 
آموزش دروس اصلی به صورت جدی و استاندارد تدریس می گردد تا استعدادهای هر کودک 
شناسایی شود و هر دانش موز بتواند مسیر روشنی برای موفقیت آینده خود پیدا کند . 
کلاس های هوشمند ، آزمایشگاه و کتابخانه مجهز ، زمین های بازی استاندارد و ایمن و محیط صمیمی از نقاط قوت 
مدرسه رنگین کمان دانش است .