دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش با هدف ارتقای آموزش سنتی به آموزش مدرن در راستای پرورش خلاقیت ها در محیطی آرام و شاد همراه با کلاس های هوشمند سازی شده شکل گرفته است.

بازی کن ، تجربه کن و یادبگیر

 فعالیت ها در رنگین کمان دانش  به گونه ای که یادگیری را برای
دانش آموزان لذت بخش تر کند طراحی شده است و سعی دارد
دانش آموزان را در مسیر استعدادهای منحصر به فرد خودشان رشد دهد .