دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش با هدف ارتقای آموزش سنتی به آموزش مدرن در راستای پرورش خلاقیت ها در محیطی آرام و شاد همراه با کلاس های هوشمند سازی شده شکل گرفته است.

شکوفایی خلاقیت و استعداد


هدف رنگین کمان ایجاد محیط آموزشی است که در آن هر کودک بتواند
به بالاترین میزان شکوفایی  خلاقیت و استعداد خود دست یابد ودر مسیر
 آینده ای روشن و موفقیتی بی قید و شرط قدم بردارد .