اخبار مدرسه

طرح درس فوق برنامه هنر

هنرهای تجسمی در زمینه تعلیم و تربیت و کشف استعدادهای خلاقه ی دانش آموزان نقش بسزایی دارد. این رشته هنری قادر است کودکان را به جهان خلاقیتها و کشف زیباییها هدایت نماید. رابطه هنر و تربیت، رابطه ای دیرینه است. گاهی محتوای آثار هنری پیام…

معرفی برنامه های آموزشی و پژوهشی گروه کامپیوتر

پیامد استفاده از فناوری اطلاعات و محوریت قرار گرفتن دانش در جهان امروز ، تغییرات عمده ای است که همه فعالیت های آموزشی ، فرهنگی، اجتماعی ، تجاری و …. را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین با توجه به اینکه عصر حاضر را عصر ارتباطات نامیده اند…

طرح درس کلی سالانه رنگین کمان دانش پایه اول تا سوم

طرح درس کلاس کامپیوتر پایه اول تا سوم– دبستان رنگین کمان دانش ردیف جلسه موضوع اهداف 1 اول آشنایی با دانش آموزان آشنایی با قوانین تشکیل جامعه آشنایی با قوانین 2 دوم نشان دادن نمونه کار و توضیح کار به دانش…

برنامه ها و اهداف

مقدمه با توجه به توسعه فعالیت های اجتماعی و جایگاه علم ودانش در آینده افراد،لزوم برنامه ریزی منابع انسانی از دوران کودکی و هدایت درست کودکان به سمت استعداد های خویش و همینطور کسب مهارت های لازم و اولیه برای یک حضور موفق در اجتماع ما را بر…

فضاها و امکانات

« امکانات مجموعه » برخورداری از 2400 متر فضای آموزشی کلاس های هوشمند سازی شده برخورداری از کلاس های روشن و استاندارد با تهویه مطبوع ( Air conditioning ) سایت مجهز کامپیوتر با جدیدترین سیستم ها کارگاه اختصاصی هنر…