دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش با هدف ارتقای آموزش سنتی به آموزش مدرن در راستای پرورش خلاقیت ها در محیطی آرام و شاد همراه با کلاس های هوشمند سازی شده شکل گرفته است.
مرور رده

نمایش تمامی فوق برنامه ها

طرح درس کلی سالانه رنگین کمان دانش پایه اول تا سوم

طرح درس کلاس کامپیوتر پایه چهارم تا ششم– دبستان رنگین کمان دانش ردیف جلسه موضوع اهداف 1 اول آشنایی با دانش آموزان آشنایی با قوانین تشکیل جامعه آشنایی با قوانین 2 دوم نشان دادن نمونه کار و توضیح کار به…

طرح درس کلی سالانه رنگین کمان دانش پایه اول تا سوم

طرح درس کلاس کامپیوتر پایه اول تا سوم– دبستان رنگین کمان دانش ردیف جلسه موضوع اهداف 1 اول آشنایی با دانش آموزان آشنایی با قوانین تشکیل جامعه آشنایی با قوانین 2 دوم نشان دادن نمونه کار و توضیح کار به دانش…