دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش با هدف ارتقای آموزش سنتی به آموزش مدرن در راستای پرورش خلاقیت ها در محیطی آرام و شاد همراه با کلاس های هوشمند سازی شده شکل گرفته است.

برنامه آموزشی کامپیوتر پایه ها

j

پیامد استفاده از فناوری اطلاعات و محوریت قرار گرفتن دانش در جهان امروز ، تغییرات عمده ای است که همه فعالیت های آموزشی ، فرهنگی، اجتماعی ، تجاری و …. را تحت تاثیر قرار داده است.

همچنین با توجه به اینکه عصر حاضر را عصر ارتباطات نامیده اند اهمیت ابزارهای ارتباطی جهت زیستن در چنین محیطی ضرورت دارد از اهداف فضاهای آموزشی در هر جامعه، آموزش مهارتهای مورد نیاز به افرادی است که در آن جامعه زندگی میکنند کامپیوتر به عنوان یکی از ابزارهای مورد استفاده قادر است بسیاری از نیازهای ارتباطی تعاملی اعضای جامعه را برطرف سازد.

به همین دلیل توجه به الکترونیکی کردن مدارس با اهداف مختلف آموزشی و به خصوص برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با دنیای فناوری اطلاعات، فرهنگ سازی و آماده کردن آنان برای فعالیت در جهان با شرایط فوق کاملا ضروری به نظر می رسد.

دبستان رنگین کمان دانشـــــــــــ

برنامه سال تحصیلی 97-1396
ردیف پایه مهارت های کلی نرم­افزار
1 پیش دبستانی پرورش قدرت مشاهده

هماهنگ سازی قدرت مشاهده با سایر اعضای بدن

تصویرسازی ذهنی

تصویر سازی داستان و شعر

Paint
2 اول تا سوم  تقویت روحیه نقدپذیری

تبدیل تصاویر انتزاعی به عینی

پرورش قدرت تخیل

ساخت انیمیشن های کوتاه

Paint- Adobe Flash
3 چهارم تا ششم  تقویت روحیه نقدپذیری و استدلال پروری

تبدیل تصاویر انتزاعی به عینی

پرورش قدرت تخیل

مهارت های جستجو در اینترنت

ساخت انیمیشن های کوتاه

تولید محتوای کتاب درسی

ساخت کلیپ

Adobe Flash

استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، فواید زیر را به دنبال خواهد داشت.

1- استفاده از کامپیوتر به عنوان ابزاری برای تدریس و تسهیل آموزش و تفهیم بهتر مطالب درسی

2- آماده شدن محیط برای آموزش مهارت‌های کامپیوتری

3- فرهنگ سازی استفاده صحیح و مفید از کامپیوتر به خصوص برای اهداف علمی و آموزشی

4- خلق انیمیشن های متحرک و جذاب و ایجاد آمادگی برای تولید محتوای الکترونیکی کتاب های درسی جهت تفهیم بیشتر مطالب آموزشی

5- بالا رفتن قدرت ابتکار و اعتماد به نفس در

دانش آموزان

6- وسیع تر شدن دامنه فعالیت دانش آموزان

7- آماده شدن شرایط برای فعالیت های گروهی
دانش آموزان