طرح درس کلی سالانه رنگین کمان دانش پایه اول تا سوم

طرح درس کلاس کامپیوتر پایه اول تا سوم دبستان رنگین کمان دانش
ردیف جلسه موضوع اهداف
۱ اول آشنایی با دانش آموزان

آشنایی با قوانین

تشکیل جامعه

آشنایی با قوانین

۲ دوم نشان دادن نمونه کار و توضیح کار به دانش آموزان معرفی نحوه کاردر سال
۳ سوم پروژه خاطرات تابستان : مرور و سنجش دانسته های دانش آموزان در نرم افزارهای آشنا شده (Paint) آشنایی با آموخته های دانش آموزان و سطح بندی آنها
۴ چهارم پروژه خاطرات تابستان : مرور و سنجش دانسته های دانش آموزان در نرم افزارهای آشنا شده (Paint) آشنایی با آموخته های دانش آموزان و سطح بندی آنها
۵ پنجم مبانی ویندوز: Copy,Paste آشنایی با مفهوم کپی و تمرین کاربردی در کامپیوتر
۶ ششم تمرین کاربردی: جمع بندی مبانی ویندوز در نرم افزار Paint جمع بندی مبانی ویندوز
۷ هفتم آشنایی با ابزار نرم افزار فلش (Adobe Flash)

ورود به نرم افزار فلش : آشنایی با ابزار ( درس نهم لاکی)

آشنایی با ابزار

آشنایی با ویژگی های ابزار

۸ هشتم خلق یک موقعیت: تمرین با ابزار ( درس دهم لاکی) آشنایی با ابزار

آشنایی با ویژگی های ابزار

۹ نهم نقاشی با موضوع آزاد: تمرین کاربردی در نرم افزار Adobe Flash  ( درس یازدهم لاکی) آشنایی با ابزار

آشنایی با ویژگی های ابزار

۱۰ دهم حرکت سازی : درس دوازدهم لاکی آشنایی با motion
۱۱ یازدهم تمرین حرکت های پی در پی (درس شانزدهم لاکی) آشنایی با حرکت های متوالی
۱۲ دوازدهم آموزش جستجو در اینترنت : پیدا کردن عکس از اینترنت (درس بیستم لاکی) آشنایی با نحوه جست و جوی عکس از اینترنت
۱۳ سیزدهم آموزش Import Picture: درس چهاردهم کتاب لاکی آشنایی با نحوه کار با تصاویر
۱۴ چهاردهم آموزش Import Sound : درس ۲۲ لاکی آشنایی با نحوه کار با صدا
۱۵ پانزدهم تمرین کاربردی: ساخت انیمیشن کوتاه مرور و /اشنایی با کاربرد ابزار

 

 

 

 

طرح درس کلاس کامپیوتر پایه اول تا سوم دبستان رنگین کمان دانش
ردیف جلسه موضوع اهداف
۱۶ شانزدهم تمرین کاربردی: ساخت انیمیشن کوتاه مرور و /اشنایی با کاربرد ابزار
۱۷ هفدهم آشنایی با افکت های رنگی : درس ۱۵ لاکی آشنایی با Color Effect
۱۸ هجدهم آشنایی با افکت های رنگی : درس ۱۷ لاکی آشنایی با Color Effect
۱۹ نوزدهم تمرین کاربردی: ساخت کلیپ مرور و آشنایی با کاربرد ابزار
۲۰ بیستم تمرین کاربردی: ساخت کلیپ مرور و آشنایی با کاربرد ابزار
۲۱ بیست و یکم تبدیل اشکال به یکدیگر: درس ۱۸ کتاب لاکی آشنایی با افکت Shape
۲۲ بیست و دوم آشنایی با حرکت بر روی مسیر مشخص : درس ۲۳ کتاب لاکی آشنایی با  افکت Guide
۲۳ بیست و سوم تمرین کاربردی : ساخت یک داستان کوتاه مرور و آشنایی با کاربرد ابزار و افکت ها
۲۴ بیست و چهارم تمرین کاربردی : ساخت یک داستان کوتاه مرور و آشنایی با کاربرد ابزار و افکت ها

 

دیدگاهتان را بنویسید