رنگین کمان دانش برآن است تا درآینده بتواند شتاب دهنده ای برای استعداد ها و ایده های دانش آموزان باشد . بر خلاف تمامی محدودیت های آموزشی ،رنگین کمان دانش استعدادپروری را هدف خود قرار داده و از هرآنچه باعث استعداد کشی در آموزش شود دوری می کند.

رنگین کمان دانش با هدف هدایت درست کودکان به سمت استعداد ها و علایق خویش تاسیس شد.
سنجش استعداد ،انگیزش، ،هدایت و آموزش ابزارهای رشد و شکوفایی اند .
رنگین کمان دانش برآن است تا درآینده بتواند شتاب دهنده ای برای استعداد ها و ایده های دانش آموزان باشد . بر خلاف تمامی محدودیت های آموزشی ،رنگین کمان دانش استعدادپروری را هدف خود قرار داده و از هرآنچه باعث استعداد کشی در آموزش شود دوری می کند.

انگیزش نیروی سرعت بخش و هدایت کننده رفتار کودک است ، چرا که تا دانش آموز برانگیخته نشود نمی تواند از هوش و استعدادش در یادگیری بیشترین استفاده را ببرد.
عدم موفقیت افراد در زندگی شخصی و اجتماعی شان نتیجه ی نبود سیستم یکپارچه آموزشی ، فقر سیستم استعدادیابی ، عدم توجه به علایق و استعداد دانش آموزان در کودکی شان است .
همین عوامل انگیزه موسسه آموزشی رنگین کمان شدند تا با هدف هدایت درست کودکان به سمت استعداد ها و علایقشان و آموزش کودکان با توجه به تفاوت های فردی شان مدرسه رنگین کمان را تاسیس کنند ..
از این رو رنگین کمان دانش به دنبال آن است تا با چندین مجموعه دخترانه و پسرانه در راستای توسعه سیستم آموزشی استعداد محور و با استانداردهای روز دنیا به سمت سیستم یکپارچه آموزش در سح کلاس جهانی حرکت کند.
رنگین کمان دانش ماموریت خود را در تبدیل شدن به بزرگترین مرکز استعداد یابی و استعداد پروری کشور می بیند ، جایی که یادگیری انتخاب کودکان باشد .

keyboard_arrow_up