آموزش مجازی پیش دبستانی رنگین کمان

با توجه به لزوم تداوم فرایند یادگیری و همچنین استفاده مناسب از اوقات فراغت فرزندانمان، کاربرگ های تمرین و فعالیت با عنوان «کتاب کار پیش‌دبستانی» در راستای برنامه‌های آموزشی نوآموزان در مدرسه رنگین کمان طراحی شده است. این مجموعه شامل فعالیت‌هایی در زمینه ریاضی، علوم، زبان‌آموزی، دست‌ورزی و هنر است. انتظار می رود تا ضمن نظارت بر انجام منظم کتاب کار، نوآموزان را در حفظ و نگهداری خروجی فعالیت‌ها یاری بفرمایید.

والدینی که قصد دارند نوآموزان پیش دبستانی خود را در منزل آموزش دهند باید از منابع و کتاب های درسی مربوط به این دوره تحصیلی در یادگیری آن ها استفاده نمایند. آموزش پیش دبستانی در منزل با توجه به شرایط کودکان می تواند دارای مزایا و معایب متفاوتی باشد.