لطفا مطالعه کنید :

  • لطفا مشخصات مورد نیاز را بر اساس اطلاعات مدارک شناسایی دانش آموز، به‌طور دقیق در فرم زیر وارد نموده ،
  • سپس کلید تأیید را فشار دهید.
  • مشخصات و شماره های شما عزیزان در سیستم ثبت نام مدرسه ذخیره شده و طبق نوبت با شما تماس گرفته خواهد شد.
  • YYYY slash MM slash DD