اولیای محترم ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت فرا رسیدن بهار طبیعت، پیرو برنامه ریزی آموزشی دبستان و به جهت استمرار فرآیند آموزشی پایه های تحصیلی، برآن شدیم تا با برگزاری برنامه ویژه نوروز ۱۴۰۰، ضمن ایجاد فرصت مطالعاتی در دوران طلایی نوروز، نسبت به رفع نقایص و تقویت نقاط قوت آموزش دانش آموزان اقدام نماییم .

تذکرات :

۱ – تکالیف محوله در قالب ارزشیابی چهارگزینه ای در سامانه کارسنج ارسال و دانش آموزان می بایست در مهلت مقرر و در روز و ساعت مشخص شده، پاسخ های خود را در کارسنج وارد نمایند . ( تکالیف در کارسنج در قسمت کارآزما تعریف شده اند )

۲ – مهلت ورود گزینه های انتخابی در هر درس حدود ۲ ساعت می باشد و پس از پایان مهلت مقرر، بسته خواهد شد .

۳ – مباحث مندرج در هر تکلیف، مباحث تدریس شده از ابتدای سال تحصیلی تا پایان اسفند ماه ۹۹ می باشد .

۴ – نتایج این ارزشیابی پس از اعمال نظرات آموزگاران، بعنوان بخشی از نمرات مستمر دانش آموزان در نیمسال دوم منظور می گردد .

سوالات سنجش ریاضی

سوالات سنجش اجتماعی

سوالات سنجش علوم

سوالات سنجش فارسی

keyboard_arrow_up