روان شناسی نقاشی کودکان

چطور نقاشی کودکان را تجزیه و تحلیل کنیم؟

کودکان در نقاشی احساسات درونی خود را بیان می کنند. برای تحلیل روانشناختی آن باید به صورت مستمر نقاشی های کودکانتان را بررسی کنید تا به جنبه های درونی شان پی ببرید.در نقاشی کودکان هر شکل یا نمادی و یا رنگی بیان گر یک احساس و یا یک ویژگی روحی خاص است . حتی نقطه ای که کودکان نقاشی را شروع می کنند برای روان شناسان کودک بسیار مهم است؛ مثلا کودک نقاشی را از پایین ، بالا ، مرکز و یا کدام گوشه آغاز کرده است.

بررسی معانی کلی تعدادی اشکال در نقاشی کودکان

خانه در نقاشی کودکان به چه معناست ؟

در نقاش های کودکان خانه را بیشتر از هر چیز می بینیم . خانه که توسط کودکان از تلفیق مربع و مثلت ایجاد می شود نماد پناهگاه و هسته ی اصلی خانواده است که ممکن است کودک به آن علاقه داشته باشد یا از آن متنفر باشد .

اگر خانه کودک در کنار خود گل ، باغچه و این دست المان ها را داشته باشد و یا پرده های رنگین و پنجره های بزرگ داشته باشد نماد زندگی خوب و شاد کودک است که در آن احساس آرامش می کند.

اما اگر همین خانه بدون در و دورافتاده اشد معنی دیگری پیدا می کند که غالبا در سنین زیر هشت سال معنی خجالتی بودن کودک و در سن هشت سالگی به بالا معنای تنهایی و خودکوچک بین است و دوباره در سنین نوجوانی معنای حیای بیش از حد است .

خورشید در نقاشی کودکان به چه معناست ؟

خورشید در نقاشی بیشتر کودکان دیده می شود . خورشید از دید پژوهشگران نماد پدر است هرچه خورشید پر نور تر و درخسان تر باشد نشان ارتباط بهتر کودک با پدر است . اگر کودک از پدر هراس داشته باشد غالبا خورشید را به رنگ سرخ و یا سیاه تیره نقاش یم یکند.با وجود این نحوه ی نمایش خورشید، مانند سایر موضوع های نقاشی ممکن است به حال و حوصله ی لحظه ای کودک و نه به تفاهم و عدم تفاهم بین کودک و پدر بستگی داشته باشد. بنابراین، قبل از هر قضاوت و تعبیری در این مورد، بهتر است چندین نقاشی یک کودک را مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود آیا این پدیده مرتب تکرار می شود یا خیر.

شکل آدم در نقاشی کودکان به چه معناست ؟

کودک وقتی شکل آدم می کشد، غالبا  شکل خود و یا درکی را که از بدن و تمایلاتش دارد،  درآن آدم بیان میکند.هماهنگ بودن آدم نقاشی کودک نشانگر سازگار بودن کودک است و تعادل یکه در خود درک کرده است .

اگر بدون در نظر گرفتن زمان نقاشی ، میزان تکرارش ، حال و هوای کودک ، و همچنین الگوهای آموزشی کودک بخواهید نقاشی او را تحلیل و تفسیر کنید از حقیقت دور شده و به تشخیص نادرستی می رسید.

روانشناسی نقاشی کودکان

درخت در نقاشی کودکان به چه معناست ؟

برای تجزیه و تحلیل نقاشی درخت باید سه قسمت آن را مشخص کرد که عبارتند از: ریشه، تنه، شاخه‌ها و برگ ها.

  • ریشه در زمین فرو رفته و درخت از آن غذا دریافت می‌کند، نماد ناخودآگاه و فشار‌های غریزی است.
  • تنه، پرثبات‌ترین و مشابه‌ترین عامل به خود کودک است، بنابراین بیان گر مشخصات دائمی و عمیق شخصیت اوست.
  • شاخه‌ها و برگ‌ها بیان گر طریق ارتباطی او با دنیای خارج است.

اگر کودک به ریشه نسبت به بقیه‌ی قسمت‌های درخت اهمیت بیش تری داده باشد، نشان گر طبیعت بدوی، عاشقانه و در عین حال محافظه کار و بی حرکت کودک است. تنه‌ی درخت ممکن است کوتاه و یا بلند کشیده شود. بچه‌ها در سنین قبل از مدرسه، تنه‌ی درخت را بلند ترسیم می‌کنند؛ ولی بعد از این سن، بلند بودن درخت اغلب نشان گر عقب افتادگی فکری، بیماری عصبی و یا آرزوی بازگشت به دنیای کوچکی و قبل از مدرسه است.

تنه‌ی درخت اگر کوتاه کشیده شود نشان گر جاه طلبی و بلندپرواز بودن کودک است. تنه‌ی درخت ممکن است مستقیم، صاف و یا کج کشیده شود و در حالت دوم نشانگر عدم ثبات کودک است.

درختی که دارای برگ‌های زیادی و درهم باشد، بیان گر شخصیت بلغمی مزاج و در خودفرورفتگی کودکی است که آمادگی تغییر و تحول ندارد. درختی که شاخه‌های آن مختلف و هر کدام به سویی کشیده شده اند، نشان گر حساسیت شدید کودکی است که مسائل را به سادگی می‌فهمد و قادر به ارتباط با دیگران است؛ و در عین حال به راحتی می‌تواند خود را با محیط سازگار سازد.

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up