آموزش ساخت کار دستی با چوب بستنی

ساختن کاردستی با چوب بستنی کاری بسیار جالب و ساده است که می توانید همراه با فرزندتان انجام دهید . این کار نه تنها کودک را سرگرم می کند بلکه خلاقیت او را تقویت میکند. این کار در کنار ساده بودن و سرگرم کننده بودن به کودکتان می آموزد که می تواند از خلاقیت خود استفاده کندو  دکوری های زیبای کودکانه بسازد .

اگر امکان نگهداری از چوب بستنی ها را نداشتید می توانی به فروشگاه های لوازم پزشکی مراجعه کنید و از آنها آبسلانگ بخواهید، آبسلانگ همان چوب هایی می باشد که در مطب پزشکان و برای معاینه گلو مورد استفاده قرار می گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید