نتایج بین المللی ریاضیات و علوم چهارم و هشتم

 

زنگ خطر ایران در علوم و ریاضی پایه های چهارم و هشتم :

نتایج اولیه مطالعه بین المللی تیمز ۲۰۱۹ در علوم و ریاضی پایه های چهارم و هشتم منتشر شد. در این مطالعه دانش آموزان کشورهای سنگاپور، چین تایپه، کره جنوبی، ژاپن و هنگ کنگ بهترین عملکرد را داشتند.متاسفانه وضعیت عملکرد دانش آموزان ایرانی در علوم و ریاضی پایه های چهارم و هشتم همانند گذشته ضعیف بوده است. خلاصه ای از یافته های تیمز ۲۰۱۹ در ادامه گزارش شده است.

میانگین دستاوردهای کشورها در TIMSS 2019

  • ریاضی پایه چهارم

میانگین نمرات دانش آموزان ایرانی در درس ریاضی پایه چهارم ۴۴۳ بوده است و ۱۸۲ نمره از میانگین دانش آموزان کشور اول پایین تر بوده است. میانیگن نمرات دانش آموزان ترکیه ای، قزاقستانی، اماراتی، بحرینی و قطری در درس ریاضی پایه چهارم بالاتر از دانش آموزان ایرانی بوده است. دانش آموزان ایرانی در میان ۵۸ کشور در درس ریاضی پایه چهارم رتبه ۵۰ را به دست آورده‌اند.

  • ریاضی پایه هشتم

میانگین نمرات درس ریاضی دانش آموزان ایرانی در پایه هشتم ۴۴۶ بوده است و ۱۷۰ نمره از میانیگن نمرات دانش آموزان سنگاپوری کمتر می‌باشد. در درس ریاضی پایه هشتم میانگین نمرات دانش آموزانی ترکیه ای، قزاقستانی، بحرینی، و امارتی بالاتر از دانش آموزان ایرانی بوده است.

  • علوم پایه چهارم

میانگین نمرات دانش آموزان ایرانی در درس علوم پایه چهارم ابتدایی ۴۴۱ بوده است و ۱۵۴ نمره از میانیگن نمرات دانش آموزان کشور اول کمتر بوده است. در درس علوم پایه چهارم میانگین نمرات علوم دانش آموزان ایرانی از کشورهای ترکیه، قزاقستان، ارمنستان، امارت، و قطر پایین بوده است. رتبه ایران در میان ۵۸ کشور در درس علوم پایه چهارم ۴۸ بوده است.

  • علوم پایه هشتم

میانگین نمرات دانش آموزان ایرانی در درس علوم پایه هشتم ۴۴۹ بوده است که ۱۵۹ نمره از میانگین نمرات دانش آموزان کشور اول کمتر است. میانیگن نمرات دانش آموزان ترکیه، بحرین، قزاقستان، قطر، امارات، عمان و اردن در درس علوم پایه هشتم بالاتر از دانش آموزان ایرانی است. رتبه ایران در میان ۳۹ کشور در این درس ۳۲ بوده است.

معیارهای بین المللی آموزش :

در سراسر کشورها ، تنها درصد کمی از دانشجویان به معیارهای پیشرفته بین المللی رسیده اند. با این حال ، کشورهای با عملکرد بالا دارای درصد بالایی هستند که به سطح پیشرفته رسیده اند. نکته مثبت ، اکثر کشورها درصد بالایی از دانشجویان خود را حداقل با معیارهای پایین بین المللی آموزش می دهند.

روند دستیابی به موفقیت :

روندهای TIMSS پیشرفتهای بیشتری نسبت به افت متوسط ​​دستاوردها در بلند مدت( از ۱۹۹۵ و ۲۰۰۷ ) و کوتاه مدت ( از ۲۰۱۵ ) نشان می دهد. استثنا این موضوع در درس علوم در کلاس چهارم بود که به همان میزان پیشرفت، در کوتاه مدت افت داشت.

دستاوردهای جنسیتی در یادگیری علوم و ریاضی :

تقریباً نیمی از کشورها در میانگین ریاضیات و موفقیت های علمی از عدالت جنسیتی برخوردار بودند. با این حال ، در ریاضیات ، پسران نسبت به دختران تقریباً نیمی از کشورها در کلاس چهارم بهتر عمل می کنند.

در علوم ، دختران در ۱۸ کشور در کلاس چهارم و ۱۵ کشور در کلاس هشتم بهتر از پسران عمل می کنند.

منابع آموزش خانگی :

دانش آموزان از خانه هایی که دارای منابع آموزشی بیشتری هستند ، مانند کتاب ، اتصال به اینترنت و والدین با سطح تحصیلات بالاتر ، در هر دو کلاس میانگین موفقیت بالاتری در ریاضیات و علوم داشتند.

شروع زود هنگام در مدرسه :

TIMSS اهمیت فعالیتهای اولیه آموزشی را برای پیشرفت بعدی در دبستان نشان می دهد. دانش آموزان کلاس چهارم به طور متوسط ​​وقتی پدر و مادرشان آنها را در فعالیتهای سوادآموزی و حساب در سنین پایین در خانه مشغول کرده بودند ، دانش آموزان در دوره پیش دبستانی تحصیل کرده بودند و یا در هنگام ورود به دبستان مهارت سواد و حساب داشتند ، از موفقیت بالاتری برخوردار بودند.

منابع مدرسه :

دانش آموزانی که در مدارس کمبود منابع کمتری تحصیل می کنند در ریاضیات و علوم در هر دو پایه میانگین پیشرفت بیشتری دارند.

تأکید مدرسه بر موفقیت تحصیلی

بیش از نیمی از دانش آموزان هر دو پایه با تأکید بسیار زیاد بر موفقیت تحصیلی در مدارس تحصیل می کردند. به ویژه در کلاس هشتم ، دانش آموزانی که با تأکید بیشتری در مدارس تحصیل می کنند ، در ریاضیات و علوم میانگین پیشرفت بیشتری دارند.

مدارسی که بر موفقیت تحصیلی تأکید دارند ، معلمان کاملاً آماده و با مهارت بالایی دارند . والدین حامی هستند و انتظاراتی برای موفقیت دانش آموزان دارند و دانش آموزان هم تمایل به انجام کارهای خوب دارند و می توانند اهداف علمی مدارس را برآورده کنند.

نیازهای ارتقا حرفه ای معلمان :

وقتی از آنها در مورد ادغام فناوری در آموزش و ارتقا مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان سوال شد ، معلمان گزارش کردند که فاصله زیادی بین نیازهای توسعه حرفه ای و فرصت های توسعه حرفه ای اخیر آنها وجود دارد. اگرچه به طور کلی کمتر از نیمی از دانش آموزان معلمانی داشتند که گزارش داده اند در چنین پیشرفت های حرفه ای شرکت کرده اند ، اما حدود ۷۰% معلمانی داشتند که گزارش می دهند در آینده به پیشرفت حرفه ای در این مناطق احتیاج دارند.

نگرش دانش آموزان نسبت به ریاضیات

در کلاس های چهارم و هشتم ، علاقه به یادگیری ریاضیات به شدت با موفقیت متوسط ​​بالاتر مرتبط است. گرچه دانش آموزان به طور کلی نگرش مثبت داشتند ، اما درصدی که دوست ندارند ریاضیات را یاد بگیرند ، در کلاس هشتم بیشتر از کلاس چهارم بود (۴۱٪ در مقایسه با ۲۰٪). به همین ترتیب ، دانش آموزانی که از ریاضیات احساس رضایت می کنند ، نسبت به افرادی که این موفقیت را ندارند ، میانگین پیشرفت بیشتری دارند ، اما باز هم ، درصد عدم اعتماد به نفس در کلاس هشتم بیشتر از کلاس چهارم بود (۴۴% در مقایسه با ۲۳%). با این حال ، بیشتر دانش آموزان کلاس هشتم (۸۴٪) اهمیت ریاضیات را حداقل تا حدودی اعلام کردند.

نگرش دانشجویان نسبت به علوم

در کلاس های چهارم و هشتم ، علاقه به یادگیری علوم و احساس اطمینان در علوم به شدت با میانگین بالاتر از پیشرفت ارتباط داشت. با این حال ، درصد بیشتری از دانش آموزان با نگرش مثبت در کلاس چهارم (۵۲٪ ) در مقایسه با کلاس هشتم (۳۵٪) وجود دارد. درصد بسیار مطمئن در علوم نیز در کلاس چهارم نسبت به کلاس هشتم بیشتر بود (۳۸% در مقایسه با ۲۳%). علاوه بر این ، ۲۲% دانش آموزان کلاس هشتم گزارش دادند که برای علوم ارزش قائل نیستند.

وضوح آموزش

از دانش آموزان در مورد وضوح آموزش معلمان خود در ریاضیات و علوم سوال شد. به عنوان مثال:

از دانش آموزان سوال شد که آیا حرف های معلم آنها آسان درک می شود؟

پاسخ روشنی به سوالات آنها دارد؟

در توضیح ریاضیات یا علوم تبحر دارد یا کارهای مختلفی برای کمک به دانش آموزان انجام می دهد ؟
آیا آنها می دانند معلم آنها چه انتظاراتی از آنها دارد؟

همانطور که پیش بینی می شد ، پیشرفت بالاتر دانش آموزانی که درک بیشتری از آموزش معلم خود داشتند در هر دو درس و نمرات همراه بود. حدود سه چهارم دانش آموزان کلاس چهارم اظهار داشتند که معلمانشان وضوح بالایی در آموزش دارند ، اما کمتر از نیمی از دانش آموزان کلاس هشتم این کار را انجام دادند.

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up