روان شناسی نقاشی کودکان

کودکان در نقاشی احساسات درونی خود را بیان می کنند. برای تحلیل روانشناختی آن ا باید به صورت مستمر نقاشی های کودکانتان را بررسی کنید تا به جنبه های درونی شان پی ببرید.در نقاشی کودکان هر شکل یا نمادی و یا رنگی بیان گر یک احساس و یا یک ویژگی روحی خاص است . حتی نقطه ای که کودکان نقاشی را شروع می کنند برای روان شناسان کودک بسیار مهم است؛ مثلا کودک نقاشی را از پایین ، بالا ، مرکز و یا کدام گوشه آغاز کرده است.
در زیر معانی کلی تعدادی اشکال را در نقاشی کودکان بررسی می کنیم:

خانه : در نقاش های کودکان خانه را بیشتر از هر چیز می بینیم . خانه که توسط کودکان از تلفیق مربع و مثلت ایجاد می شود نماد پناهگاه و هسته ی اصلی خانواده است که ممکن است کودک به آن علاقه داشته باشد یا از آن متنفر باشد . اگر خانه کودک در کنار خود گل ، باغچه و این دست المان ها را داشته باشد و یا پرده های رنگین و پنجره های بزرگ داشته باشد نماد زندگی خوب و شاد کودک است که در آن احساس آرامش می کند.اما اگر همین خانه بدون در و دورافتاده اشد معنی دیگری پیدا می کند که غالبا در سنین زیر هشت سال معنی خجالتی بودن کودک و در سن هشت سالگی به بالا معنای تنهایی و خودکوچک بین است و دوباره در سنین نوجوانی معنای حیای بیش از حد است .

خورشید: خورشید در نقاشی بیشتر کودکان دیده می شود . خورشید از دید پژوهشگران نماد پدر است هرچه خورشید پر نور تر و درخسان تر باشد نشان ارتاط بهتر کودک با پدر است . اگر کودک از پدر هراس داشته باشد غالبا خورشید را به رنگ سرخ و یا سیاه تیره نقاش یم یکند.با وجود این نحوه ی نمایش خورشید، مانند سایر موضوع های نقاشی ممکن است به حال و حوصله ی لحظه ای کودک و نه به تفاهم و عدم تفاهم بین کودک و پدر بستگی داشته باشد. بنابراین، قبل از هر قضاوت و تعبیری در این مورد، بهتر است چندین نقاشی یک کودک را مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود آیا این پدیده مرتب تکرار می شود یا خیر.

شکل آدم: کودک وقتی شکل آدم می کشد، غالبا  شکل خود و یا درکی را که از بدن و تمایلاتش دارد،  درآن آدم بیان می کند.هماهنگ بودن ادم نقاشی کودک نشانگر سازگار بودن کودک است و تعادل یکه در خود درک کرده است .

اگر بدون در نظر گرفتن زمان نقاشی ، میزان تکرارش ، حال و هوای کودک ، و همچنین الگوهای آموزشی کودک بخواهید نقاشی او را تحلیل و تفیر کنید از حقیقت دور شده و به تشخیص نا درستی می رسید.

ممکن است شما دوست داشته باشید