ایمنی هنگام وقوع زلزله در مدارس

اگر در هنگام وقوع زلزله در مدرسه و یا مرکز آموزش هستید، با حفظ خونسردی و به کارگیری توصیه‌های ایمنی بهترین و مناسبترین عکس العمل را در اسرع وقت انجام بدهید.

۱-حفظ آرامش :

قبل از هر چیز آرامش خود را حفظ کنید، ترس و وحشت، سرعت عمل و صحت رفتار شما را کاهش می دهد.پس با اعتماد به نفس به سرعت نکات ایمنی را انجام دهید. دیگران را نیز دعوت به آرامش و انجام ان نکات کنید؛

۲-انتخاب محل امن :

محل امنی در داخل ساختمان انتخاب کرده و تا پایان لرزه‌ها در آنجا پناه بگیرید و بنابراین برای انتخاب نقاط امن از دستورالعملهای زیر پیروی کنید :

 • در کلاس مدرسه از آنجایی که همه افراد نمی توانند در یک زمان و باهم از درهای خروجی بیرون روند. حتی هجوم به طرف درها می توانند خود عامل آسیب رساندن افراد به یکدیگر باشد.
 • اگر هنگام وقوع زلزله در ساختمان چند طبقه هستید سعی نکنید با استفاده از پله و آسانسور خود را به خارج از آن برسانید.
 • به محض احساس وقوع زلزله، در صورت امکان، اگر ساختمانی یک طبقه است و تزدیک در خروجی هستید، سریعاً از آن خارج شوید و به فضای باز بروید.
 • از کنار وسایلی که امکان سقوط و یا پرتاب دارند دور شوید.
 • زیر میز محل مناسبی برای پناهگیری است. در کلاس مدرسه زیر میز تحریر خود پناه ببرید و با دست پایه‌های میز را محکم بگیرید و از افتادن آن جلوگیری کنید و چنانچه حرکت کرد با آن حرکت کنید.
 • میان چهارچوب محکم در، جای مناسبی برای پناه گرفتن است. چهارچوب در را با یک دست محکم گرفته و با دست دیگر مراقب بسته شدن در باشید. اگر به میز یا چهارچوب در دسترسی ندارید و در جایی مانند راهرو هستید از اجسام قابل سقوط دور شوید.
 • به کنار دیورای بروید و به آن بچسبید و یا رو به دیوار نشسته، سر را به طرف زانوها خم نموده و آن را با بازوها بپوشانید کف دستها را در پشت سر به هم قلاب کنید.
 • اگر در کتابخانه آزمایشگاه و کارگاه هستید، در صورت عدم امکان خروج به علت ازدحام جلوی در از قفسه‌ها دور شوید و سرپناهی بیابید.
 • چنانچه هنگام وقوع زلزله در پله‌ها بودید به طرف بالا یا پایین ندوید، بنشینید و با دستها از سر و گردن خود محافظت کنید.
 • اگر در حیاط مدرسه هستید از ساختمان، دیوار، تیرکهای زمین بازی و سبد بسکتبال فاصله بگیرید.

توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع زلزله برای چند مکان عمومی

در این قسمت به شما می آموزیم چنانچه در اماکن عمومی باشید، چگونه خود را در برابر خطرات ناشی از زلزله ایمن سازید.

در محیط باز:

 • اگر در پیاده روی نزدیک ساختمان هستید در زیر چهارچوب درها، درهای مغازه‌ها و یا ساختمانها پناه بگیرید و خود را از اشیایی مانند آجر، سنگ نما، شیشه و تزیینات ساختمان که امکان ریخته شدن دارند محفوظ نگه دارید.
 • در فضای باز، دور از بالکن‌های ساختمانها، درختان، دیوارهای شکسته و وسایل در حال سقوط و ویترین شیشه‌ای مغازه‌ها پناه بگیرید.
 • در خیابانها از ساختمانهای بلند، پلهای روگذر، سیم های فشار قوی و تیرهای چراغ برق دوری کنید.
 • در خیابانها و کوچه‌های باریک نزدیک دیوار خارجی یک ساختمان ترجیحاً یک طبقه بنشینید و دستها را روی سر و گردن خود قرار دهید.

درون اتومبیل :

 • در هنگام وقوع زلزله اگر در حال رانندگی هستید، اتومبیل خود را متوقف کنید.
 • مواظب باشید محل امن شما به دور از درختان، زیرپلهای عابر و سواره رو، تیرهای چراغ برق و سیم های برق قوی و ساختمانهای بلند باشد.
 • درون اتومبیل بمانید و به صورت نشسته سرتان را به طرف پایین خم کرده و با دستها از سرتان محافظت کنید.
 • رادیو اتومبیل را برای گرفتن اطلاعات باز نگه دارید و تا اتمام زلزله در اتومبیل باقی بمانید.

در فروشگاه :

 • از هجوم به درهای خروجی دوری کنید
 • به دور از اجناس قابل سقوط در جای امنی نشسته و با دستها از سرتان محافظت کنید
 • زیر سر در فروشگاهها و یا نزدیک ویترین شیشه‌های مغازه‌ها پناه نگیرید.

در سینما:

 • در هنگام زلزله در اماکن عمومی مانند سالن سینما، تأتر و ورزش، هجوم جمعیت به طرف درهای خروجی می تواند خطر آفرین باشد. بنابراین محل امنی برای پناهگیری بیابید
 • در صورت عدم امکان در صندلی خود بمانید. سر خود را به داخل زانوها برده و با دستها از آن محافظت کنید.

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up