فضاها و امکانات

« فضاهای مجموعه »

نام آموزشگاه: رنگین کمان

برخورداری از 2400 متر فضای آموزشی

 arm

 

« امکانات مجموعه »

  • کلاس های هوشمند سازی شده
  • برخورداری از کلاس های روشن و استاندارد با تهویه مطبوع ( Air conditioning )
  • سایت مجهز کامپیوتر با جدیدترین سیستم ها
  • کارگاه اختصاصی هنر
  • آزمایشگاه اختصاصی و مجهز علوم 
  • سالن ورزشی سرپوشیده و مجزا در ایام زمستان
  • حضور روان شناس