معرفی برنامه های کامپیوتری مدرسه

طرح درس کلاس کامپیوتر پایه چهارم تا ششم– دبستان رنگین کمان دانش
ردیف جلسه موضوع اهداف
۱ اول آشنایی با دانش آموزان

آشنایی با قوانین

تشکیل جامعه

آشنایی با قوانین

۲ دوم نشان دادن نمونه کار و توضیح کار به دانش آموزان معرفی نحوه کاردر سال
۳ سوم پروژه خاطرات تابستان : مرور و سنجش دانسته های دانش آموزان در نرم افزارهای آشنا شده (WORD,POWERPOINT) آشنایی با آموخته های دانش آموزان و سطح بندی آنها
۴ چهارم پروژه خاطرات تابستان : مرور و سنجش دانسته های دانش آموزان در نرم افزارهای آشنا شده (WORD,POWERPOINT) آشنایی با آموخته های دانش آموزان و سطح بندی آنها
۵ پنجم سناریو نویسی: کمیک استریپ در نرم افزار PAINT آشنایی با ویژگی های انیمیشن سازی؛ بخش ۱ : سناریو نویسی
۶ ششم ورود به نرم افزار Adobe Flash

درس یک سنجابک

معرفی نرم افزار

آشنایی با ابزار

۷ هفتم آشنایی با ابزار نرم افزار فلش

درس یک سنجابک

آشنایی با ابزار

آشنایی با ویژگی های ابزار

۸ هشتم خلق یک موقعیت: تمرین با ابزار آشنایی با ابزار

آشنایی با ویژگی های ابزار

۹ نهم نقاشی با موضوع آزاد: تمرین کاربردی آشنایی با ابزار

آشنایی با ویژگی های ابزار

۱۰ دهم حرکت سازی : درس دوم سنجابک آشنایی با motion
۱۱ یازدهم ابزار free Transform : پرسپکتیو آشنایی با ابزار تغییر سایز
۱۲ دوازدهم درس سوم سنجابک : حرکت سازی در لایه ها آشنایی با لایه ها
۱۳ سیزدهم شبیه سازی : ترکیب نقاشی و حرکت : خلق انیمیشن کوتاه مرور و آشنایی با کاربرد ابزار
۱۴ چهاردهم درس سوم سنجابک : Import Picture آشنایی با نحوه کار با تصاویر
۱۵ پانزدهم درس سوم سنجابک : Color Effect آشنایی با افکت های رنگ
طرح درس کلاس کامپیوتر پایه چهارم تا ششم– دبستان رنگین کمان دانش
ردیف جلسه موضوع اهداف
۱۶ شانزدهم تمرین کاربردی : ساخت داستان کوتاه مرور و آشنایی با کاربرد ابزار
۱۷ هفدهم درس چهارم سنجابک :Import Sound آشنایی با نحوه کار با صدا
۱۸ هجدهم آشنایی با افکت های ترکیبی در تصاویر ترکیب لایه ها و ابزار
۱۹ نوزدهم تمرین کاربردی: ساخت کلیپ مرور و آشنایی با کاربرد ابزار
۲۰ بیستم درس پنجم کتاب سنجابک : آشنایی با مسیرهای نامشخص آشنایی با افکت Guide
۲۱ بیست و یکم درس ششم کتاب سنجابک : تبدیل اشکال به یکدیگر آشنایی با افکت Shape
۲۲ بیست و دوم درس هجدهم کتاب سنجابک : افکت ماسک آشنایی با افکت mask
۲۳ بیست و سوم تمرین کاربردی : ساخت تولید محتوا مرور و آشنایی با کاربرد ابزار و افکت ها
۲۴ بیست و چهارم تمرین کاربردی : ساخت تولید محتوا مرور و آشنایی با کاربرد ابزار و افکت ها

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up